Draai voor klassieke weergave

Stronglife

Dit is wat jij moet weten over Jezus!

Johannes 14:6

Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Juicht, want Jezus is Heer

Tijdens het Vrienden Van Nederland Zingt concert in Deventer zingt Sela: Juicht want Jezus is Heer!

1 Johannes 5:7

Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een.

Mattheüs 24:37

En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

IMMANUEL

Reni & Elisa

Verse of the Day

Lopen Op Het Water

Opwekking 789, CD40 (live video)

BIBLEBELT

NOS, Tentoonstelling laat een andere kant van strenggelovige christenen zien

Faith In God

Pastor Charles Lawson

De opname der gemeente

Korte audiotoespraak van Corrie ten Boom.

Gesponsorde koppelingen

Opwekking 577

Jezus, Allerhoogste Naam

Johannes 3:16

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Jezus Hij is Koning

NederlandZingt

ESTÁS OBRANDO

Jeremia 10:6 Omdat niemand U gelijk is, o HEERE! zo zijt Gij groot, en groot is Uw Naam in mogendheid.

Johannes 10:30

Ik en de Vader zijn een.

Jezus Overwinnaar

Talitha Govers · Reyer (Acoustic)

eyong52

Het verhaal van Jezus - Nederlandse The Story of Jesus - Dutch Language (QVGA)

Jezus.nl

Het leven van Jezus | Official Full HD Movie

Zie Het Kruis

Opwekking 657

When Jesus comes

Lester Roloff

Efeziërs 2:8-9

Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

Jezus Overwinnaar

Opwekking 832

Het laatste avondmaal

Mattheüs 26 vanaf vers 17

JEZUS is overwinnaar!

HIJ komt met macht en majesteit!!!

de Openbaring van Johannes, luisterboek

Nederlands

Jezus komt altijd terug

Denkstof #13

Gebruik je Bijbel!

Dick Baarsen, samenkomst in Brugge/St. Michiels op 17 juni 2012.

Johannes 14:2

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen

Over de jezus pagina

Deze pagina gaat over Jezus de Koning der Koningen! Johannes 3:16 Want zo lief had God de wereld dat hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren ga, maar het eeuwige leven hebbe. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Laatste update:
21 februari 2021

Over de beheerder

Jezus is mijn Koning, Heer en Verlosser!. Ik leef voor en door Hem, Hij geeft leven en Hij is het leven, ik zie uit naar de dag dat ik Hem ontmoeten mag! Jezus alle eer aan U!

Contact met de beheerder

Mijn Jezus, mijn redder.

Opwekking

Jezus wast de voeten van zij discipelen

Jezus op aarde

Mijn Jezus ik hou van U

Nederland Zingt

In Eeuwigheid

Opwekking 799, CD41 - (live video)

1 Thessalonicensen 4:17

Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.

Vul dit huis met Uw glorie

Reyer, Wij brengen U hulde (spontaan) ft Mirjam Kerkhof